Opłaty za wodę, ścieki, zamknięcie i otwarcie zasuw

Wpłaty należności za wodę i ścieki należy przekazywać na indywidualny numer konta abonenta wskazany w fakturze.

Stawki taryf obowiązujące od dnia 14 grudnia 2021r

Rodzaj taryf

Od 1 do 12 miesiąca Od 13 do 24 miesiąca

Od 25 do 36 miesiąca

Cena za 1m3 pobranej wody (brutto) 3,07 zł 3,07 zł

3,07 zł

Opłata abonamentowa  miesięczna  za dostawę wody 2,16 zł 2,16 zł

2,16 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków (brutto) 5,72 zł 5,72 zł 5,72 zł
Opłata abonamentowa miesięczna  za odbiór ścieków 3,24 zł 3,24 zł 3,24 zł

Źródło: Decyzja dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 23 listopada 2021 r w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-256-2021.html 


Terminy odczytu wodomierzy:

  • Od 15 lutego  do  28 lutego,
  • Od 15 maja do 31 maja;
  • Od 15 sierpnia do 31 sierpnia
  • Od 15 listopada do 30 listopada;

Wskazania wodomierza należy podać dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie  pod numer telefonu: 85 7188 669


Zgłaszanie awarii wodociągów

W razie awarii proszę dzwonić pod numer telefonu: 504 766 079


Komunikaty w sprawie przydatności wody do spożycia

zamieszczone są na stronie: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/komunikaty/komunikat-o-badaniu-jakosci-wody-w-wodociagu.html?vid=3139 

sobota, 22 czerwca 2024

imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Powrót na początek strony