Opłata targowa

Wysokość opłaty targowej na terenie Gminy Zabłudów:

Sposób sprzedaży

Wysokość opłaty

przy sprzedaży inwentarza żywego 

             5 zł;

przy sprzedaży ze środków transportowych

 

a)  z samochodu ciężarowego i autobusu   

20 zł,

b) z samochodu dostawczego i osobowego - 

16 zł,

c)  z wozu konnego, z ciągnika rolniczego z przyczepą 

7 zł,

przy sprzedaży z obwoźnego punktu gastronomii 

           20 zł;

przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka  

             5 zł;

przy sprzedaży z namiotu   

           20 zł;

przy sprzedaży ze straganu, stołu  

           10 zł

w pozostałych przypadkach dzienna opłata targowa wynosi 

         5,00 zł

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Sprzedający może uiścić opłatę targową w dniu sprzedaży na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. 

 

źródło: Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

niedziela, 23 czerwca 2024

imieniny: Wandy, Zenona

Powrót na początek strony