Kontakt

Urząd Miejski w Zabłudowie
ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

tel: (85)71-88-100 lub 71-88-122, 71-88-189
fax: (85)71-88-100 wew. 44
e-mail: um@zabludow.pl

Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie
54 8099 0004 0000 0101 2000 0110
NIP Gminy: 9661770461
Regon 050659208

 


 

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 11+4

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zw. dalej RODO informujemy, że:

  1. administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą w Zabłudowie przy ulicy Rynek 8;
  2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo - iod@zabludow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora;
  4. odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;
  5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
  6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Administracja i redakcja serwisu internetowego -  inspektor Joanna Jakoniuk e mail: biuro@zabludow.pl

Powrót na początek strony