Opłata za odbiór odpadów

Podane niżej stawki opłat za gospodarowania odpadami obowiązują od dnia 1 kwietnia 2022r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  • Od 1 kwietnia 2022 roku opłata  za zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie wynosi 26 zł miesięcznie od osoby.
  • Jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku, wówczas opłata od 1 osoby wynosi 24 zł.

Opłata za odpady niesegregowane

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to wysokość opłat wzrasta trzykrotnie.

Opłata dla nieruchomości użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Zabłudów.

 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

  • o pojemności 120 l - w wysokości 14,00 zł,
  • o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł,
  • o pojemności 1100 l - w wysokości 128,00zł,
  • o pojemności 5 m3 – w wysokości 583,00 zł,
  • o pojemności 7 m3 - w wysokości 816,00zł.

O sposobie segregacji i terminach można przeczytać w artykule  w artykule Zagospodarowanie odpadów komunalnych https://umzabludow.wrotapodlasia.pl/pl/zagospodarowanie-odpadow-komunalnych.html

 

sobota, 22 czerwca 2024

imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Powrót na początek strony