Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przypominamy, że:

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić firmie wywożącej odpady dostęp do pojemnika/worków na śmieci.

Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomość od strony drogi lub w miejscach do tego przeznaczonych (w tzw. altankach śmietnikowych) z możliwością odbioru odpadów bez konieczności wchodzenia na posesję.

Worki należy zawiązać, aby ich zawartość nie rozsypała się.

Dostęp do pojemników musi być zapewniony od godziny 6.00 rano! Pojemniki i worki, które nie będą udostępnione, nie zostaną odebrane.

Selektywna zbiórka odpadów


Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik na śmieci w kolorze żółtym

Wrzucamy

 • zgniecione puszki aluminiowe po napojach
 • puszki z blachy stalowej
 • naczynia do gotowania
 • metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom
 • folię aluminiową
 • pokrywki ze słoików
 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki
 • zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych
 • zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej
 • plastikowe worki, torebki i reklamówki
 • plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych
 • opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności, takie jak kartony po mleku, sokach itp. – tzw. tetrapaki

Nie wrzucamy!

 • opakowań po aerozolach
 • baterii oraz puszek po farbach
 • opakowań po lekach
 • butelek i opakowań po olejach przemysłowych
 • styropianu i innych tworzyw piankowych
 • zabawek oraz sprzętu AGD
 • plastikowych szyb z pleksy
 • plastikowych elementów pojazdów np: deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka

 

Sz k ł o -pojemnik na śmieci w kolorze zielonym

 

Wrzucamy pojemnik na śmieci w kolorze zielonym

 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy!

 • ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów
 • szkła stołowego
 • szkła żaroodpornego
 • szkła okularowego
 • szkła okiennego i zbrojonego
 • szyb samochodowych
 • luster
 • luksferów (pustaków szklanych)
 • żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych
 • zniczy z woskiem

 


Papier -pojemnik na śmieci w kolorze niebieskim

Wrzucamy pojemnik na śmieci w kolorze niebieskim

 • gazety i czasopisma
 • prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze i terminarze
 • papierowe torby na zakupy
 • zużyte zeszyty i stare książki
 • papier biurowy i kserograficzny
 • kartony i tektury
 • koperty

Nie wrzucamy!

 • tapet
 • zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru
 • papieru z folią
 • pieluch i innych artykułów higienicznych
 • worków po cemencie
 • papieru faxowego, termicznego i przebitkowego
 • segregatorów z okuciami
 • kalki technicznej

Odpady biodegradowalne pojemnik na śmieci w kolorze brązowym- pojemnik na śmieci w kolorze brązowym

 

Wrzucamy

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy!

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady ulegające biodegradacji niemieszczące się w workach (np. gałęzie) należy powiązać w pęki o długości nie większej niż 1,20 m, w taki sposób, aby umożliwić swobodny załadunek firmie wywożącej odpady.

W przypadku większej ilości takich odpadów można je oddać bezpłatnie w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych jednakże powinny być załadowane w sposób podany powyżej.

PSZOK nie przyjmuje konarów i grubych gałęzi powyżej 1,20 m długości (w takim przypadku należy zlecić odbiór firmie zajmującej się wycinką i pielęgnacją drzew).


Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Należy zwrócić uwagę na odpady niebezpieczne!

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się:

 • zużyte świetlówki,
 • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
 • zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), prowadzony przez gminę na dawnym wysypisku śmieci w lesie koło Zabłudowa, zlokalizowanym przy drodze Zabłudów - Krynickie.

Punkt jest czynny we wtorki i w soboty w godzinach od 10.00do 16.00

Regulamin przyjmowania odpadów w PSZOK   

https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.23410

Inne odpady niebezpieczne

Przeterminowane leki przyjmowane sa w aptece "APOTHECA" A. KOWNACKA SP.J. Zabłudów,  ul.Chodkiewicza 3.

Zużyte baterie nalezy wyrzucic do pojemników usytuowanych w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Białostoczku - Białostoczek k/Kurian 8,
 • Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce - Dobrzyniówka 40,
 • Szkoła Podstawowa w Rafałówce - Rafałówka 64, 
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłudowie - Zabłudów, ul. Mickiewicza 20, 
 • Urząd Miejski w Zabłudowie - Zabłudów, ul. Rynek 8, 
 • Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  - Zabłudów, ul. Rynek 8
Powrót na początek strony