Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów

Konsultacje będą prowadzone od 27 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Herb Gminy Zabłudów. Czerwony jeleń skaczący na białym tle

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

Burmistrz Zabłudowa, na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2024, poz. 278)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów

 Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Zabłudów.

Termin konsultacji: od 27.05.2024 r. do 30.06.2024 r. 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularzu uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.

Uwagi i opinie można składać:

 1. drogą elektroniczna na adres: um@zabludow.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów,
 3. osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów,
 4. osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.

2. zbieranie uwag ustnych:

 • przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 85 718 81 00, w poniedziałek od godz. 8.00 do godziny 16.00, od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00,
 • przekazanych osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, Rynek 8,
  16 – 060 Zabłudów, w poniedziałek od godz. 8.00 do godziny 16.00, od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00,
 • osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.

3. spotkanie konsultacyjne w dniu 12 czerwca 2024r o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 Materiały podlegające konsultacjom

 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów,
 • Załącznik do uchwały - mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 Dodatkowe materiały:

 • Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  na terenie gminy Zabłudów.

 Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 

 Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 30.06.2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

sobota, 22 czerwca 2024

imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 220

Powrót na początek strony