Przebudowa drogi Kuriany - Halickie

Całkowita wartość zadania wyniesie 691 547,33 zł z czego dofinansowanie wyniesie 362 430,28 zł.

znaki_strona_www (2).png

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej Kuriany – Halickie” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Rozpoczęcie prac przewidzianych do wykonania w ramach projektu nastąpiło 30.11.2023 r. a głównym wykonawcą zadania jest BUDOMOST Sp. z o.o.

Prace remontowe prowadzone będą na odcinku o długości 0,762 km i planowo potrwają do końca lipca 2024 r. W celu polepszenia bezpieczeństwa ruchu zaplanowano wykonanie oznakowania pionowego na włączeniu do DK19 w postaci aktywnego znaku z zasilaniem solarnym. Przy wlocie na drogę krajową projektuje się próg zwalniający wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym, a odcinki o wysokich skarpach zabezpieczone zostaną barierami energochłonnymi.

sobota, 20 kwietnia 2024

imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 213

Powrót na początek strony