Remont cerkwi parafialnej pw. śś. Kosmy i Damiana w Rybołach

Zapytanie ofertowe na roboty roboty remontowe i renowacyjne i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Cerkiew w Rybołach.jpg

I.    Zamawiający:

Parafia Prawosławna pw. śś. Kosmy i Damiana w Rybołach

adres: Ryboły 104, 16-060 Zabłudów,

NIP: 966 14 84 169 REGON: 050298029 e-mail: wasdartok@wp.pl 

II.       Miejsce i termin składania ofert.

  1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej, tj. skan oferty podpisanej przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na adres: wasdartok@wp.pl (dodatkowo do wiadomości m.zieniewicz@zabludow.pl . W tytule wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe – „Remont cerkwi parafialnej pw. śś. Kosmy i Damiana w Rybołach”
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 25.03.2024 r. do godz. 10:00


wtorek, 23 lipca 2024

imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Powrót na początek strony