Szlaki Turystyczne

Walory przyrodnicze

Niezaprzeczalnym walorem gminy są korzystne warunki do rozwoju turystyki. Miejsca o wyróżniających się cechach turystycznych zlokalizowane są w dwóch rejonach: północnym obejmującym leśne tereny Puszczy Knyszyńskiej i stanowiącym w większości otulinę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz południowym leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew i stanowiącym część Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. Atrakcyjność tych okolic sprzyja rozwojowi budownictwa letniskowego. Ten rodzaj budownictwa występuje punktowo na terenie całej gminy, z nieco większym nasileniem w strefie podmiejskiej Białegostoku. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego opracowano na tereny letniskowe we wsi Ciełuszki. Rolnicze tereny gminy wraz z przepięknymi lasami Puszczy Knyszyńskiej sprzyjają rozwojowi turystyki rekreacyjnej. Wędrówki ułatwiają wyznaczone szlaki i trasy rowerowe. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych:

  • Doliną Narwi: Ciełuszki – Kaniuki – Ryboły; Szlak ten stanowi część Europejskiego Szlaku Bocianiego;
  • Szlak Pieszy „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej”: Białystok – Bobrowniki o długości 60 km, z czego 17 km na terenie gminy (Kuriany – Płoskie - Kamionka – Słomianka – Żednia);
  • Szlak Autokarowy „Szlak Świątyń Prawosławnych”: Białystok – Zwierki - Zabłudów – Bielsk Podlaski – Hajnówka. Na terenie Gminy Zabłudów przebiega on przez wsie Zwierki - Ryboły, Pawły oraz miasto Zabłudów;
  • Szlak rowerowy Podmiejskich Rezydencji.

Okolice Doliny Narwi i Puszczy Knyszyńskiej zachwycają dzikością przyrody, bajecznymi pejzażami, ciszą i nieprzebranym bogactwem roślin, ptaków i zwierząt, które są niepowtarzalnym skarbem tych terenów.

Pomniki przyrody znajdujące się na terenie Gminy Zabłudów to:

  • Kolonia Rafałówka 109 – dąb szypułkowy,
  • Kolonia Rafałowka 109 – lipa drobnolistna,
  • Majówka – grupa drzew (4 modrzewie europejskie).

Do obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych objętych ochroną prawną należą:

  • Obszar Chronionego Krajobrazu – „Dolina Narwi”,
  • Otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof.. Witolda Sławińskiego.

 

środa, 24 lipca 2024

imieniny: Kingi, Krystyny

Powrót na początek strony