Bezpłatna sterylizacja/kastracja psów i kotów

O zwrot kosztów zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów ubiegać się mogą właściciele lub osoby pod których opieką zwierzęta pozostają, będących mieszkańcami gminy Zabłudów.

pobrane.jpg

Zabieg odbywa się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia.

We wniosku należy wskazać:

  • dane teleadresowe właściciela,
  • rodzaj zabiegu, któremu ma być poddane zwierzę,
  • gatunek zwierzęcia (pies, kot)
  • wagę zwierzęcia.

Zwierzę powinno posiadać aktualne szczepienia oraz być zabezpieczone przed występowaniem pasożytów zewnętrznych.

  1. Gmina wprowadza plan sterylizacji lub kastracji psów i kotów, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. W ramach planu zabiegi te są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Programu pod warunkiem ze zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane w połączeniu z wykonaną sterylizacją lub kastracją.
  2. O zwrot kosztów zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów ubiegać się mogą właściciele lub osoby pod których opieką zwierzęta pozostają, będących mieszkańcami gminy Zabłudów.
  3. Zabiegi będą wykonywane na podstawie skierowań, wydawanych przez Urząd Miejski w Zabłudowie na pisemny wniosek mieszkańca Gminy, który jest właścicielem zwierzęcia, bądź też który opiekuje się zwierzęciem w ramach działania na zasadach wolontariatu. Skierowania zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia.
  4. Skierowania na zabiegi wydawane będą do wyczerpania limitu środków przewidzianych na ten cel w ramach Programu.
  5. Finansowanie przez gminę zabiegów przysługuje w stosunku do dwóch zwierząt na jednego wnioskodawcę rocznie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia większej ilości zabiegów na jednego wnioskodawcę rocznie na uzasadnioną trudną sytuację materialną, życiową lub innymi względami wniosek. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych prze Gminę wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.
  6. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu pod nr telefony 85 7188 100 w 29.

niedziela, 23 czerwca 2024

imieniny: Wandy, Zenona

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1302

Powrót na początek strony