Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zabłudów

Głównym celem projektu jest wzmocnienie lokalnego systemu zarządzania kryzysowego gminy w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zwiększenie gotowości i zdolności reagowania ochotniczych straży pożarnych w Rybołach i Folwarkach Wielkich.

OSP Ryboły_n.jpg
Źródło ilustracji: Facebok -  strona OSP Ryboły https://www.facebook.com/photo?fbid=184624394072110&set=pcb.184624917405391 

Logotypy_EFRR_w_wersji_kolorowej.jpg

W ostatnich latach obserwujemy znaczące zmiany wielu elementów klimatu, zwłaszcza temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że spodziewane zmiany klimatu będą w kolejnych latach zwielokrotniały pojawianie się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ich występowanie i nasilanie się będzie w efekcie generować straty materialne w gospodarce oraz narażać ludzi na utratę zdrowia i życia.

Gmina Zabłudów, w ramach realizacji zadań własnych jest zobowiązana do zapewnienia, stosownie do posiadanych sił i środków, wsparcia ochotniczym strażom pożarnym działającym na jej terenie, wsparcia by zapewnić lokalnej społeczności bezpieczeństwo i usługi w zakresie ratownictwa.

W tym celu w związku z ogłoszonym w czerwcu 2023 r. naborem wniosków w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priotytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Gmina Zabłudów złożyła wniosek „Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zabłudów”, który Uchwałą nr 391/7589/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2024 przyjęty został do realizacji.

Głównym celem projektu „Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zabłudów” jest wzmocnienie lokalnego systemu zarządzania kryzysowego gminy w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zwiększenie gotowości i zdolności reagowania ochotniczych straży pożarnych w Rybołach i Folwarkach Wielkich.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie systemu zapobiegania ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi ma terenie Gminy Zabłudów poprzez poprawę zdolności operacyjnych dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanych we wsiach Ryboły i Folwarki Wielkie.

 Włączona do KSRG Ochotnicza Straż Pożarna w Rybołach zostanie wsparta poprzez realizację następujących działań:

  1. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Ryboły wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.
  2. Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia ratowniczo – gaśniczego ( w tym m. in. Zestaw akumulatorowych narzędzi hydraulicznych, pasy transportowe, aparaty powietrzne, defibrylator, radiotelefony, zestaw poduszek wysokociśnieniowych i wiele innych).
  3. Specjalistyczne przeszkolenie 10 strażaków w zakresie ratownictwa technicznego związanej z jej planowaną specjalizacją w ramach KSRG.

Włączona do KSRG Ochotnicza Straż Pożarna w Folwarkach Wielkich zostanie wsparta poprzez zostanie wsparta poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu gaśniczego (w tym m.in. nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, motopompę pożarniczą, radiotelefony, profesjonalne kombinezony strażackie, prądownicę, pompę zanurzeniową i wiele innych) oraz przeszkolenie 13 strażaków w specjalistycznej tematyce ratowniczo – gaśniczej.

Szkolenia prowadzone będą w następującym zakresie:

  • ratownictwo wysokościowe;
  • samoratowanie z wysokości;
  • zarządzanie powietrzem;
  • szkolenie z ratownictwa technicznego (poziom podstawowy i rozszerzony)

Całkowita wartość zadania wynosi 2 084 227,21 zł z czego 1 542,328,13 zł to dofinansowanie ze środków Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

 

sobota, 22 czerwca 2024

imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Menu

Powrót na początek strony