Termin na złożenie oświadczenia

Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR” mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu

Granty PPGR.jpg

Informacja dotycząca procedury monitorowania trwałości projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami w ramach Projektu mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu.

Oświadczenia należy dostarczać do siedziby Urzędu Miejskiego, ul, Rynek 8, 16 - 060 Zabłudów w następujących terminach:

  •  w okresie od 03.06.2024 r. do 30.06.2024 r
  • w okresie od 02.06.2025 r. do 30.06.2025 r. 

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"  zrealizowany zgodnie z umową o powierzenie o powierzenie grantu nr 2335/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  na zagrożenia.

sobota, 22 czerwca 2024

imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 124

Powrót na początek strony