Zwierki pełne słońca

W dniu 28 marca 2024r burmistrz Adam Tomanek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. "Zwierki pełne słońca”

Zwierki _DSC6070.JPG

Projekt realizowany będzie na obszarze wiejskim w miejscowości Zwierki. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Zabłudów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w obiekcie użyteczności publicznej.

Zadanie stanowi element podjętych przez Gminę działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, tj. zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Aby osiągnąć te cele Gmina opracowała audyty energetyczne odnoszące się do 10 obiektów użyteczności publicznej z terenu całej Gminy, w tym budynku świetlicy wiejskiej w Zwierkach, aby szczegółowo zidentyfikować problemy związane z niską efektywnością energetyczną budynków oraz określić jakie działania należy podjąć, aby poprawić efektywność energetyczną obiektów, ich energooszczędność wykorzystując równolegle istniejące zasoby środowiska naturalnego.

Budynek Świetlicy wiejskiej w Zwierkach, jako jeden z dziesięciu, będzie poddawany przez Gminę Zabłudów pracom związanym z kompleksową termomodernizacją obiektu, w zakres której wchodzi m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznej (11 kW) oraz wymiana źródeł ciepła, w tym wypadku pieców kaflowych na grzejniki elektryczne (5 nowych grzejników). Zgodnie z ustaleniami
z projektantem, niezbędna jest do wykonania instalacja fotowoltaiczna o mocy 11 kW. Moduły fotowoltaiczne przeznaczone dla instalacji będą zamontowane na dedykowanej konstrukcji montażowej. Moduły będą łączone ze sobą i z falownikiem przewodem w podwójnej izolacji posiadającym odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych.

Odejście od tradycyjnej metody ogrzewania budynku (drewno, węgiel), przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM10, a dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii wykonanych w ramach projektu „Zwierki pełne słońca” nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Zabłudów, a pośrednio na terenie strefy podlaskiej objętej postanowieniami programu ochrony powietrza.. Zmniejszeniu ulegną  również wysokie koszty związane z zakupem opału. Posiadane źródła ciepła nie są wystarczające w celu poprawnego, regularnego i racjonalnego utrzymania ciepła w budynku, a przez to korzystania w pełni z jej usług. W przypadku niskich temperatur w okresie jesienno-zimowym większość działań społeczno-kulturalnych jest mocno ograniczona. Instalacja nowych grzejników poprawi bezpieczeństwo korzystania ze świetlicy (świetlica jest drewnianym budynkiem ogrzewanym przy pomocy pieców kaflowych) oraz pozwoli na bezproblemowe ogrzanie pomieszczeń dodatkowymi grzejnikami z użyciem planowanej nowej instalacji fotowoltaicznej.

 Projekt jest będzie realizowany do 15 września 2024 r. W chwili obecnej Gmina Zabłudów posiada już opracowany audyt energetyczny dotyczący obiektu objętego wnioskiem oraz zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany źródeł ciepła w budynku.

 Całkowita wartość: 67 650,00 zł z czego 30 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

kreatywna wieś  podlaskie.jpg 

wtorek, 23 lipca 2024

imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 585

Powrót na początek strony