Budowa tężni solankowej w Krynickich

Główny celem projektu jest poprawa jakości zdrowia poprzez udostępnienie infrastruktury prozdrowotnej i rekreacyjnej turystom i mieszkańcom Gminy Zabłudów.

346150986_1969591623384224_5556172835501426110_n.jpg

         PROW 2020.jpg           


 

W dniu 28 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie gminy Zabłudów” realizowany będzie na obszarze wiejskim w miejscowości Krynickie na terenie gminy Zabłudów, przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

W ramach prac zaplanowano wykonanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa tężni solankowej ma na celu przede wszystkim profilaktykę i poprawę zdrowia mieszkańców gminy. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości Krynickie, rodziny i beneficjenci Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich, turyści jak również mieszkańcy całej Gminy Zabłudów, w tym w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorzy, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

Budowa tężni solankowej przyczyni się do aktywizacji w/w grup docelowych, wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości ich życia i zdrowia. Tężnia solankowa to innowacyjne rozwiązanie na terenie Gminy Zabłudów. Dzięki wytworzeniu specjalnego mikroklimatu, przyczyni się do profilaktyki schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, nadciśnienia, alergii i ogólnej poprawy samopoczucia. Wybudowana w ramach projektu tężnia w Krynickich stanie się miejscem wypoczynku i spotkań. Będzie oazą zdrowia i relaksu, a właściwości lecznicze wpłyną na lepsze samopoczucie, kondycję i poprawę zdrowia odwiedzających, w szczególności tych zmagających się z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i osób z alergiami. Tężnie solankowe doskonale oczyszczają płuca z zanieczyszczeń i wzmacniają odporność na infekcje górnych dróg oddechowych. Kuracje solankowe są bardzo skuteczne w leczeniu astmy oskrzelowej zarówno u dzieci jak i dorosłych. Ogólnodostępny dostęp do tych kuracji umożliwi poprawę zdrowia dla wszystkich, którzy tego potrzebują bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów np. wyjazdów do uzdrowisk. Miejsce przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich stanie się popularnym miejscem relaksu i poprawy zdrowia przez terapię wziewną, co przyczyni się również do promocji Gminy Zabłudów i całego obszaru LSR.

Tężnia, to również ciekawa alternatywa na spędzanie wolnego czasu jak również atrakcja turystyczna.

Poprawa stanu infrastruktury społecznej, prozdrowotnej w miejscowości Krynickie w Gminie Zabłudów przyczyni się więc do poprawy atrakcyjności turystycznej gminy, do zwiększenia integracji społecznej, zdrowia mieszkańców co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Szacowana całkowita wartość projektu: 453 331,49

Wartość dofinansowania: 288 454,00

Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: listopad 2023 r.

sobota, 20 kwietnia 2024

imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 397

Powrót na początek strony