Muzeum w Rybołach zostanie przebudowane

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie roli kultury w turystyce i rozwoju gospodarczym gmin Pagėgiai i Zabłudów, poprzez stworzenie transgranicznego produktu turystyki doświadczalnej w oparciu o kulturę w gminach partnerskich.

150x150.png

Interreg Logo Lithuania-Poland RGB Color-01.jpg

10 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, działające jako Instytucja Zarządzająca Programem Interreg VI-A Lithuania – Poland 2021-2027 podpisało z Gminą Zabłudów, reprezentowaną przez Burmistrza Adama Tomanka, jako Lidera projektu umowę o dofinansowanie do zadania numer LTPL00106 „Sustainable Culture for Sustainable Tourism” („Zrównoważona Kultura dla zrównoważonej turystyki”).

Projekt złożony został w ramach I naboru wniosków, który trwał w okrasie od 09.01.2023 r. do 28.04.2023 r. Z 131 złożonych w ramach konkursu wniosków, zaledwie 24 zostało ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania, w tym projekt złożony wspólnie przez Gminę Zabłudów i Gminę Pagegiai.

Pagegiai municipality administration, jest naszym sprawdzonym Partner, z którym z powodzeniem we wcześniejszych latach zrealizowaliśmy projekt „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” („Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL”).

W ramach projektu opracowane zostanie wspólne studium wykonalności, przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z zakresu turystyki doświadczalnej na obszarach objętych projektem, zarówno po stronie polskiej jak i u Partnera z Litwy. Przygotowane zostaną wirtualne treści na temat wspólnej kultury, odrębności obu krajów, które dostępne będą zarówno dla lokalnej społeczności jak i turystów odwiedzających nasze regiony. Dodatkowo częściowy remont przejdzie Muzeum Kultury Materialnej Baćkauszczyna we wsi Ryboły, natomiast partner Litewski przebuduje nieużywany obecnie budynek na potrzeby turystyki doświadczalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 947 493,52 EURO, z czego 757 994,81 EURO do dofinansowanie ze środków Programu (EFRR).

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2026 r.

środa, 24 lipca 2024

imieniny: Kingi, Krystyny

Powrót na początek strony