Kluby sportowe

Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń

 

Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do ewidencji kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę  Białostockiego.

Podstawowym celem działalności klubu jest popularyzowanie, rozwój  i upowszechnianie sportu w Gminie Zabłudów.

 

  1. Ludowy Zespół Sportowy "Zwierki" w Zwierkach
    Prezes - Jerzy Paradowicz

Zwierki 1 A 16-060 Zabłudów

 


 2. Klub Sportowy K-15 Halickie

Prezes - Krzysztof Karny

Halickie 2L
15-057 Białystok

 


3. Klub Sportowy "Rudnia" w Zabłudowie

Prezes - Andrzej Kalinowski

Status organizacji pożytku publicznego

ul. Adama Mickiewicza 16

16-060 Zabłudów

www.rudnia.pl

Misja

Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny członków klubu.

 

Powrót na początek strony