Czy za brak tabliczki z numerem domu naprawdę grozi kara?

Odpowiednie oznakowanie domu to obowiązek właściciela. Regulują go odpowiednie przepisy prawa - niektóre z nich wydają się błahostkami, jednak za ich łamanie grożą realne kary. Jak należy oznaczyć dom, by nie dostać mandatu?

tabliczka z numerem  domu.jpg

Zgodnie z polskim prawem, do zamontowania w widocznym miejscu tablicy z numerem domu zobowiązani są

  • właściciele; 
  • administratorzy; 
  • dozorcy; 
  • użytkownicy nieruchomości. 

Jak trzeba oznakować dom? 

Na każdej nieruchomości w widocznym miejscu - na frontowej ścianie lub na ogrodzeniu - powinna znajdować się tabliczka z numerem domu. Powinna być dobrze widoczna i możliwa do odczytania nawet z poza granic posesji. Jeszcze do niedawna na właścicielach spoczywał obowiązek podświetlenia takiej tabliczki, by była ona doskonale widoczna również nocą. Jednak w 2023 roku znowelizowano prawo budowlane i ten przepis został zniesiony.

Co musi się znaleźć na tabliczce? 

Przed nowelizacją prawa z 2023 r. był obowiązek umieszczania na tabliczce z numerem także nazwy ulicy albo placu oraz nazwy miejscowości. Obecnie takiego obowiązku już nie ma, chyba że rada gminy zdecydowała inaczej. Każda gmina może bowiem samodzielnie zdecydować, jakie informacje będą wymagane na tabliczce oraz jak musi ona wyglądać.

Jeśli w danej gminie nie podjęto uchwały, która by to regulowała, właściciel domu może zawiesić dowolną tabliczkę – wystarczy, żeby miała ona numer budynku i wisiała na ścianie frontowej lub ogrodzeniu. Z kolei jeśli gmina posiada uchwałę w sprawie tabliczek, to oczywiście należy się dostosować do jej zapisów.

Ile czasu ma właściciel na zawieszenie tabliczki? 

 Odpowiednie oznakowanie należy umieścić na domu w terminie 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o nadaniu nieruchomości konkretnego numeru. Zwykle numer ten przydzielany jest z urzędu, jednak jeśli tak się nie stanie, właściciel lub użytkownik działki powinien zgłosić się do urzędu gminy i tam złożyć wniosek o ustalenie tego numeru. 

Jaka kara grozi za brak tabliczki z numerem domu? 

Za niedotrzymanie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem domu właścicielowi nieruchomości grozi kara. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może to być albo nagana albo mandat w wysokości 250 zł. 

 

sobota, 24 lutego 2024

imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1539

Powrót na początek strony