Nowy nabór deklaracji na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Maksymalny poziom dofinansowania przyznanego w formie Grantu będzie wynosił nie więcej niż 65 % poniesionych kosztów.

kolektory słoneczne.jpg

Źródło finansowania

Gmina Zabłudów otrzymała kolejne dofinansowanie, na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi około 700 000,00 tysięcy złotych.

Termin, miejsce i zasady naboru deklaracji.

Deklaracje przyjmowane będą: od dnia 22 listopada 2021 do dnia 3 grudnia 2021 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Deklaracje składane    przed i po tym   terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór deklaracji prowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe (w tym rachunki za energię elektryczną pokazujące zużycie energii elektrycznej za okres 2020 roku) oraz kryteria określone w Regulaminie wyboru Grantobiorców.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o Grant na sfinansowanie:

  1. Instalacji fotowoltaicznej – (panele PV) przeznaczone do produkcji energii elektrycznej o maksymalnej mocy do 5 kWP.

W ramach projektu na terenie Gminy Zabłudów powstanie minimum:

  • 41 instalacji fotowoltaicznych

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania przyznanego w formie Grantu będzie wynosił nie więcej niż 65 % poniesionych (zapłaconych) kosztów związanych z:

  1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna).
  2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku.
  3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
  4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
  5. Kosztami przygotowawczymi tj. kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.

Warunki udziału w projekcie

W budynku mieszkalnym, na potrzeby, którego produkowana będzie energia elektryczna z mikrointalacji OZE, nie może być prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza.

Moc instalacji fotowoltaicznej będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną Grantobiorcy, przy czym maksymalnie nie będzie mogła przekroczyć 5 kWP.

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Uwaga!!!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem wyboru Grantobiorców i realizacji projektu grantowego.

Logo: Unii Europejskiej, Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Knyszyńska"

Tekst: Ilona Zabrocka - Nikołajuk

Redakcja: Joanna Jakoniuk

sobota, 24 lutego 2024

imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Powrót na początek strony